Afvalstoffen

Afvalstoffen

Van oudsher is Ophaaldienst Miedema inzamelaar van afvalstoffen uit de veterinaire sector. Deze dienstverlening is een apart bedrijfsonderdeel geworden en de laatste jaren breiden wij onze diensten steeds verder uit.  Wij zijn een erkend intermediair voor het ophalen en voor-verzamelen van dierlijke bijproducten (cat.1 materiaal) en Specifieke Ziekenhuis Afvalstoffen (SZA UN3291). Wij garanderen dat alle werkzaamheden geschieden conform wettelijke regelgeving. Door uw afval mee te geven met Ophaaldienst Miedema bent u verzekerd van officieel geregistreerd afvoeren van uw veterinaire afvalstoffen.

Specifieke Ziekenhuis Afvalstoffen (SZA)

Wij verzorgen voor u op een verantwoorde en zorgvuldige manier het inzamelen, transporteren en verwerken van gevaarlijke bedrijfs afvalstoffen in de vorm van Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA UN3291). Daaronder worden verstaan voorwerpen als: injectienaalden, scalpels, bloed, plasma en andere vloeibare afvalstoffen zoals wondvocht en pus, anatomische resten en orgaandelen, (proef)dieren en delen van (proef)dieren. Ophaaldienst Miedema beschikt over een gecertificeerde opslag waar SZA afval wordt verzameld en opgeslagen.

Dierlijke bijproducten (destructiemateriaal)

Ophaaldienst Miedema beschikt over een gecertificeerde opslag waar dierlijke bijproducten (cat.1 materiaal) worden verzameld en ter destructie aangeboden aan de Rendac. De Rendac verzorgt een duurzame verwerking van dierlijke bijproducten met het doel om hieraan toegevoegde waarde te geven waarbij de eindproducten worden ingezet als bio-energie.

Ophaaldienst Miedema is door de bevoegde autoriteit (nVWA) erkend en voldoet aan alle wettelijke eisen betreffende inzameling van gestorven gezelschapsdieren. Ophaaldienst Miedema bezoekt dagelijks particulieren, dierenartsen, dierenambulances en gemeentelijke instellingen. Overleden dieren worden bij onze klanten bewaard in koeling of diepvries. Indien destructiemateriaal in containers wordt opgeslagen wisselt onze chauffeur de containers en krijgt u een schone, gedesinfecteerde containers teruggeplaatst.