Privacybeleid

Privacyverklaring

Ophaaldienst Miedema respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor digitale marketing en analytics diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Gegevens die worden gevraagd via formulieren op onze website en via opdrachtbevestingsformulieren zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je niet informeren over onze diensten en activiteiten. Je persoonsgegevens worden zonder je toestemming niet met derde partijen gedeeld.

Bewaartermijnen
Als je een contact-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging
Alle gegevens die je met Ophaaldienst Miedema uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management systeem. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen (zie de informatie en link hierboven). Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te mail naar info@ophaaldienstmiedema.nl

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit met Ophaaldienst Miedema, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Google Analytics
Voor onze analyses van de websitestatistieken maken we gebruik van Google Analytics. We hebben daarvoor een een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, we hebben ervoor gezorgd dat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd, we hebben het delen van gegevens met Google uitgezet en we maken geen gebruik maakt van andere Google-diensten (bijvoorbeeld remarketing) in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van:

Functionele cookies:

Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Hiermee doen wij het volgende:

  • Onthouden dat je bepaalde actiebanners hebt gezien.
  • Onthouden dat je onze cookiemelding hebt gezien.
  • Onthouden van visuele presentaties voor A/B testen.

 

Tracking en profielen:

Cookies waarmee Ophaaldienst Miedema het gebruik van de website kan meten en in kaart kan brengen voor verdere optimalisatie en personalisatie:

  • Google Analytics: Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken.

Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.

Tot slot

Deze privacy-verklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Als je vragen hebt over deze privacy-verklaring of over de verwerking van gegevens, neem dan contact met ons op via deze website of per e-mail, info@ophaaldienstmiedema.nl.