Veterinair

Veterinair

Veterinaire logistiek

Ophaaldienst Miedema, gevestigd in Aalten, begon in 1985 als regionale ophaaldienst voor bedrijven in de agrarische sector. In de loop der jaren is er een uitgebalanceerd dienstenpakket ontstaan waarbij wij er naar streven al uw logistieke zorgen uit handen te nemen.

Van oudsher is de veterinaire sector een van de hoofddoelgroepen voor Miedema Ophaaldienst. Voor een deel van de veterinaire logistiek is binnen Miedema een aparte entiteit ingericht welke voldoet aan alle eisen, beschikt over de juiste vergunningen en waarbij het wagenpark is afgestemd op de dienst.

Miedema ontzorgt de veterinaire klant met een totaalpakket aan logistiek diensten.

Wij vervoeren onderzoeksmateriaal naar laboratoria in binnen en buitenland. Miedema verzorgt de medicijnendistributie van dierenarts naar veehouder of andere ontvangers. Wij zijn de erkende inzamelaar van diverse veterinaire afvalstromen waaronder dierlijke bijproducten, SZA (medisch afval) specifieke afvalstromen zoals rontgenmateriaal en glas. Tevens vervoeren wij overleden dieren ten behoeve van onderzoek en overige bestemmingen.

Ook verzorgen wij opslag en distributie van veterinaire gereedschappen, veevoederadditieven en medicijnen.